Gestió de projectes

Portar els projectes des de la fase comercial fins a l’execució és fàcil amb Escio. Un cop aprovat un projecte es planifiquen les accions i metodologia a realitzar (també amb l’ajuda de les accions disparadores [Workflows]).

Aquestes accions s’assignen a un responsable i a les diferents persones que han de participar-hi. Cada integrant del projecte va reportant les feines fetes i les hores de treball, autogestionant-se les tasques.

El cap del projecte pot visualitzar, en tot moment i en temps real, l’estat de l’encàrrec del client. Això ajuda a l'anàlisis de l'evolució del projecte, permetent aplicar factors de correcció en cas de ser necessari.

Si es necessita, també es disposa dels Checklists per ajudar a l'organització interna.


Imputació d'hores


Control de recursos


Assignació de tasques


Creació de workflows i metodologia de treball en funció de la feina a realitzar


Gestió de documents


Catalogació, gestió i enviament de mails


Agenda compartida, amb possibilitat de configurar equips de treball

Casos d'èxit gestió de projectes

Aquests són els casos d'èxit dels clients que han utilitzat aquest mòdul:
872 000 926
Inscriu-te a la nostra Newsletter:
En breu t'inscriurem a la newsletter Error