A continuació podeu veure els sectors que han implementat Escio i d'una manera o una altra n'han tret avantatge.

CONSTRUCCIÓ

Aquesta eina ha ajudat al sector de la construcció a tenir una millor coordinació, pel fet que ara poden tenir la documentació centralitzada en una plataforma virtual. Pels operaris, ha significat un canvi en la seva metodologia de treball. Poder imputar les hores dels projectes en una APP, els ha permès tenir un control del temps que destinen a cada tasca.  
 

SECTOR DEL METALL 

Per al sector del metall, la implementació de Escio ha millorat la gestió de l'equip comercial internacional. Ha facilitat la coordinació entre l'equip comercial, tècnic i taller. Escio, a més, ha proporcionat a l'empresa un quadre de comandament general i per projecte per poder fer seguiments.

BUFET D'ADVOCATS

Per a un bufet d’advocats, la posada en marxa d’ Escio els ha permès gestionar els permisos d’accés a usuaris. Per aquest sector, ha estat tranquil·litzador que la plataforma disposi d’un certificat de seguretat. 

FEDERACIONS I ASSOCIACIONS

Per a les federacions i associacions, disposar d’una plataforma virtual com la d’Escio, els permet controlar les tasques realitzades. A diferència d’altres sectors, ha estat de vital importància que aquesta eina els pugui proporcionar informació detallada de cada associat i feines fetes i, a més, agrupar la informació de juntes i consells.

GESTORIES

Per a les gestories, tenir un historial de les feines fetes de cada client en una plataforma virtual els ha suposat un canvi a nivell organitzatiu. Així mateix, els permet tenir un control de feines extraordinàries i gestionar dates d’esdeveniments importants.

INFORMÀTIC

Per a una empresa del sector informàtic, és de gran interès poder tenir un control unificat dels diferents departaments, i tenir la informació centralitzada. D’igual importància ha estat poder imputar les hores de cada projecte o client a la plataforma virtual. 

INSTAL·LADORS 

Pels instal·ladors, Escio els ha ajudat a millorar la gestió de projectes i obres. Fins llavors, no havia estat possible tenir tan bona coordinació entre pressupost, execució i administració. Poder treballar a través d’una Tablet (APP) i en mode Offline els ha facilitat molt la feina. Fins i tot, es pot realitzar la signatura de conformitat a la APP.

FORMACIÓ

Per a les empreses dedicades a oferir formació, els ha estat de gran avantatge poder gestionar tot l'equip comercial a través d'una plataforma virtual i poder visualitzar les formacions més demandades.
 

INDUSTRIAL

Per aquest sector es disposa d’un ampli ventall de funcionalitats de l’aplicació. Tot i així, ens podem centrar en la utilització d'aquesta al departament comercial, donant-li més autonomia i reduint temps de resposta al client a l’entrega del pressupost. Escio proporciona informació online en les visites als clients per poder reduir el temps d’acceptació. Amb això s’està millorant l’autonomia del comercial, sempre amb una limitació marcada pel director comercial. Té opció, a més, a un control de KPI’s en temps real per part de la gerència.
872 000 926
Inscriu-te a la nostra Newsletter:
En breu t'inscriurem a la newsletter Error