Escio és una plataforma online que neix de la necessitat d’oferir als seus clients un servei global en la gestió de la seva empresa i/o grups de treball.
 
Originalment neix del concepte de CRM (Customer Relationship Management / Gestor de relacions amb clients).
 
S’afegeix la funcionalitat d’ERP (Enterprise Resource Planning / Planificació de recursos empresarials).

Què ofereix?

Quins beneficis té?


Tingui la seva informació en un entorn segur

Accedeixi a la seva informació des de qualsevol lloc i dispositiu

El seu equip podrà accedir a la informació que necessiti

Geolocalitzi
els seus clients i organitzi les seves rutes

Assigni les despeses als seus projectes

Visualitzi l'evolució dels projectes en temps real

Analitzi
el funcionament de l'empresa fàcilment
872 000 926
Inscriu-te a la nostra Newsletter:
En breu t'inscriurem a la newsletter Error