19/04/2015

C2Arquitectura i construcció

Situació empresa
 
C2Arq, Arquitectura i Construcció, és una empresa formada per un equip pluridisciplinari de persones, destinades a oferir els serveis i l’assessorament a promotors públics o privats inherent a la feina d’arquitecte, aparellador i gestió de projectes així com la construcció i reformes d’obres.
 
 
Necessitats

En un principi, des de gerència es va detectar la necessitat de coordinar, controlar i gestionar les tasques que es feien internament a l’empresa tant amb els treballadors propis com amb els dels seus col·laboradors externs.

La gestió de les tasques dels diferents operaris comprèn la realització de diferents tipus de feines. Per una banda realitzen feines de projectes, gestions i d'altres i per a l'altra, tenen la vessant d’obres. Per tant, estem parlant de dos tipus de control de feines molt diferents entre elles, dins de les diferències evidents de cada una d’elles.

La majoria de feines són intermitents al llarg d’un període, realitzant-se així, diferents feines i per a diferents clients en una mateixa jornada de treball. Aquesta situació va despertar l'interès a l’empresa a buscar una solució de millora del control que tenien fins al moment, ja que continuar fins llavors podia tenir greus repercussions en un futur no gaire llunyà.

Des de sempre, per tenir un control de les tasques diàries que realitzaven els operaris utilitzaven els albarans i fulls d’hores de personal. Aquests documents eren completats al final de cada mes però, al haver-hi moltes feines que finalitzen a principis o mitjans de mes, no es podia tancar l’obra fins a principis del mes següent. També es trobaven que a final de mes, s’apilaven els fulls d’hores i albarans a administració suposant uns pics de feina que s’havien de solucionar.


Solució

C2Arq va decidir instal·lar Escio amb l’objectiu de que els treballadors poguessin imputar les hores destinades a cada obra, diàriament, d’una manera fàcil i còmode des de la seva Tablet, fent ús d’una APP, com a subproducte d’Escio. Entren les hores, material i quilometratge en el sistema, amb connexió a Internet o sense, i un cop arribats a un lloc amb connexió a Internet, la informació s’envia a Escio de forma automàtica.

A part de detectar una millora de l’organització de cada operari, es té un control actualitzat i al moment del cost real de cada obra en el moment que es desitgi. Aquest fet permet poder tancar les obres pràcticament al dia següent que s’acaben i passar a facturació amb la seguretat que tot està correcte.

Aquesta iniciativa ha estat acceptada satisfactòriament pels seus treballadors, que en un inici miraven amb recel aquestes noves tecnologies. Un cop adaptats a aquest canvi, han reconegut que l’aplicació els ha agilitzat i simplificat la feina.


Descarregar carta de conformitat www.c2arq.cat
872 000 926
Inscriu-te a la nostra Newsletter:
En breu t'inscriurem a la newsletter Error