Gestió tècnics / operaris (SAT)

Portar la gestió dels tècnics/operaris i de les avaries és fàcil amb escio doncs disposem d'un planificador per gestionar, veure i assignar-les, permetent la fàcil replanificació/reassignació en temps real (d'avaries, d'operari i/ o data-hora), en cas de ser necessari.
Els tècnics/operaris, mitjançant l'APP mòbil d'escio, poden veure i gestionar les tasques del dia i anar-les reportant a mesura que les van realitzant.
També es disposa de la possibilitat de generar Checklists per informar a l'operari de les feines a realitzar, deixant que ell mateix indiqui què s'ha fet, notes de cada punt i, fins i tot, cronometrar cada comprovació independentment.
A més, una vegada acabada cada feina, l'App d'escio permet que l'operari generi un albarà que pot firmar el client i, aquest, si s'escau, enviar-se en format PDF per mail al client de forma automàtica.
Es poden generar Checklists per informar a l'operari de les feines a realitzar i deixant que l'operari indiqui què s'ha fet, notes de cada punt i, fins i tot, cronometrar cada feina independentment.


Planificador de recursos (personal/tècnics, o de material)


Possibilitat de geolocalització dels recursos tècnics per una ràpida assignació a una intervenció


Assignació d'avaries en temps real


Imputació automàtica i online per part de l'operari de recursos en temps real (hores, km, despeses, fotos/documents i material)


Control de productivitat dels projectes


Checklist per facilitar la feina i millorar metodologies


Possibilitat de firmar albarans en dispositiu mòbil

Casos d'èxit servei d'atenció tècnica

Aquests són els casos d'èxit dels clients que han utilitzat aquest mòdul:
872 000 926
Inscriu-te a la nostra Newsletter:
En breu t'inscriurem a la newsletter Error