Gestió de Brigades

Pels Ajuntaments tenim desenvolupat un mòdul específic per la gestió de les Brigades. Aquest permet unificar diferents expedients a un projecte (en cas de rebre diverses notificacions d’una mateixa avería) i, d’aquesta manera, poder notificar a les diferents entitats que aquell expedient ja s’ha finalitzat.

Es pot vincular amb els aplicatius que utilitzi l’Ajuntament per gestionar els expedients.


Gestió d'expedients d'entrada d'incidències


Assignació de tasques a responsable de departament


Assignació a tècnics finals per la seva execució


Registre de les dades per facilitar la feina


Opcions de notificació automàtica a ciutadà de la feina feta
872 000 926
Inscriu-te a la nostra Newsletter:
En breu t'inscriurem a la newsletter Error