Facturació

Des d'escio els operaris poden crear els albarans/OT's de la feina feta (incloent-hi hores, despeses, material i inclús, si s'escau, la signatura del client).
Aquests albarans arriben en temps real al departament d'administració/facturació per ser revisats.
Gràcies al mòdul de facturació (mòdul propi en producció), una vegada s'han revisat, es poden facturar directament des d'escio, sense la necessitat d'un programa de facturació extern.
Això permet guanyar temps i minimitzar al màxim el període des que es crea l'albarà fins que es factura.
També disposem de la possibilitat d'enllaçar amb programes de facturació de tercers.


Facturació d'aquelles feines realitzades desde escio


Facturació d'albarans  individuals, agrupats,...


Possibilitat d'afegir material utilitzat


Feina realitzada en un gran percentatge desde App del tècnic
872 000 926
Inscriu-te a la nostra Newsletter:
En breu t'inscriurem a la newsletter Error