Gestió i control de taller

Amb el mòdul de taller d’escio es poden executar les feines (prèviament preparades i planejades a oficina)  a realitzar dins d’un mateix projecte, assignant cadascuna d’elles tant a les persones com a les màquines/equips que les faran.
Es realitza una imputació automàtica d’hores amb mínima intervenció de l’operari, utilitzant un àgil sistema de report mitjançant pistola de codis de barres.
Totes les dades i estadístiques es poden consultar en temps real per tal d’anar controlant la productivitat de cada projecte.


Imputació de tipologia de la feina a realitzar


Control d'hores realitzades pels operaris, màquines i recursos


Imputació automàtica a projectes


Control de tipologies d'hores (laboralbles, extres, caps de setmana, taller, externes,...)


Gestió de recursos (màquines, equips...)


Mínima intervenció de l'operari


Control de productivitat dels projectes


Possibilitat d'afegir feina de tercers (industrials autònoms,...)

Casos d'èxit gestió i control de taller

Aquests són els casos d'èxit dels clients que han utilitzat aquest mòdul:
872 000 926
Inscriu-te a la nostra Newsletter:
En breu t'inscriurem a la newsletter Error