03/06/2019

Climatrol

Situació empresa


CLIMATROL S.A., és una empresa creada l'any 1960 i especialitzada en instal·lacions de climatització, calefacció i combustió, sent una de les empreses més antigues del sector. L'equip tècnic i mecànic està especialitzat en l'execució de tota mena d'instal·lacions.
 
Necessitats

Realitzen instal·lacions per tot el territori nacional tenint un equip humà tant propi com extern de més de 80 persones. Necessiten una eina que els permeti conjugar els treballs des de l'inici (trucada telefònica) fins a la finalització de la instal·lació amb una fàcil capacitat de comunicació i seguiment actualitzat dels seus equips.

Fins avui el seguiment tant del projecte com de les instal·lacions es feia de manera manual. Això ocasionava al personal un excés de treball i lentitud en el moment de realitzar el seguiment.
 
 
Solució

Escio els permet fer un seguiment diari de l'estat de l'empresa, des de l'oportunitat (primer contacte comercial) fins al lliurament de la documentació Asbuit (última fase d'una obra), tant de l'estat d'obres i instal·lacions com de reparacions realitzades i servei de manteniments.

La plataforma crea una interacció entre departaments per aconseguir la nul·la desviació de costos associats a aquestes instal·lacions, reparacions i manteniments. Alhora, aconsegueix una comunicació àgil entre els departaments tècnic, administratiu i de producció, per a la solució de les incidències diàries, agilitzant el control de producció, costos i comercial.


Descarregar carta de conformitat www.climatrol.es
872 000 926
Inscriu-te a la nostra Newsletter:
En breu t'inscriurem a la newsletter Error